Odległość pomiędzy urządzeniem a routerem Obecność innych sieci bezprzewodowych w okolicy (np. routery sąsiadów). Interferencja źródeł emitujących fale radiowe o podobnej częstotliwości (np. urządzenia korzystające z Bluetooth, telefony bezprzewodowe, kuchenki mikrofalowe) Występowanie między routerem, a urządzeniem odbiorczym licznych przeszkód fizycznych – ściany, drzwi, okna, szafki, itp.