W celu połączenia nowego urządzenia z siecią ETER, konieczna będzie rejestracja nowego adresu MAC urządzenia. Skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta oraz przygotuj MAC adres portu WAN swojego nowego urządzenia.