Terminem płatności za usługi internetowe firmy jest 8 dzień każdego miesiąca. Jednocześnie proszę pamiętać, że termin liczy się do dnia wpływu środków na konto usługodawcy.